მე ვარ, რომელიც ვარ…

რატომ გეშინია? რატომ იბნევი? რამ შეგაძრწუნა, ჩემო შვილო? ნუთუ არ იცი? მე, რომელიც იტყვის და არის! მე, რომელიც ვქმნი დროს! მე, რომელიც ვადგენ სამყაროს წესრიგს! მე,  რომელიც ვარ დასაწყისი და დასასრული! მე, რომელიც ვარ სული მარადიული! მე ვარ ცეცხლი შემმუსვრელი! მე ვარ ის, რომლის თანდასწრებასაც გაურბის სამყარო! მე ვარ…
ვრცლად...