პატიება

პატიება არის გადაწყვეტილება დაივიწყო ყოველგვარი ცუდი რაც შენს მიმართ ჩაუდენიათ. და ამავე დროს არ უნდა გინდოდეს…