კატეგორია

ნატალია ჩიქოვანი

ადამის ძე

... და ეძებს ადამის ძე, ოდესღაც რომ ნეკნი დაჰკარგვია და განშტოებული ნაწილის შენივთებას ცდილობს. შენც მაშინ იწყები,…