არჩეული ტეგი

აღდგომა

სად არის, სიკვდილო, შენი ნესტარი? სად არის, ჯოჯოხეთო, შენი ძლევა?!

...მიდიოდნენ მასთან და ეუბნებოდნენ: "გიხაროდეს, იუდეველთა მეფევ! " და სახეში სცემდნენ... პასექის პარასკევი იყო,…