არჩეული ტეგი

წარსული

შენ არ შეგიძლია შეცვალო საკუთარი წარსული − შეცვალე მომავალი!

ვერაფერს მოუხერხებ გრძნობას, რომელიც გამაყრუებლად გიმეორებს, რა უნდა გაგეკეთებინა და არ გააკეთე... გიმეორებს, რომ…